Contact

BJHPA Editorial Office
Wydawnictwo Uczelniane AWFiS
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
Poland
Tel. +48 58 554 71 61
e-mail: wydawnictwo@awf.gda.pl